Wat is een paragnost?

Een paragnost is iemand die in staat is om paranormale verschijnselen te waarnemen en die hierdoor inzicht kan krijgen in dingen die voor anderen onzichtbaar zijn. Paragnostische vermogens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het voelen van aanwezige energieën, het waarnemen van geesten of het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen. Sommige paragnosten beschikken over één of twee parapsychologische vaardigheden, terwijl anderen over een brede waaier aan vermogens beschikken.

Het is echter nog steeds moeilijk om precies te definiëren wat een paragnostische vaardigheid is, omdat er nog steeds veel onbeantwoorde vragen zijn over de aard en werking ervan. Onderzoekers in de parapsychologie proberen al sinds de 19e eeuw antwoorden te vinden op vragen over het parapsychologische en tot op heden is er nog geen eenduidige verklaring gevonden. Er zijn wel enkele theorieën over de werking van paragnostische vermogens, maar tot op heden is er nog geen definitieve uitspraak gedaan over welke hiervan juist is.

Eén van de meest bekende en geaccepteerde theorieën over paragnostische vermogens is die van de Amerikaanse wetenschapper J. B. Rhine. Volgens hem zijn paragnostische vermogens te verklaren als extra-sensorische waarnemingen. Dit betekent dat paragnosten informatie opvangen via zintuigen die buiten het bereik van de normale menselijke waarneming liggen. Deze verklaring is echter niet definitief en er zijn ook andere wetenschappers die andere theorieën hanteren.

Alhoewel er nog geen eenduidige verklaring is gevonden voor het bestaan van paragnostische vermogens, is er wel steeds meer bewijs dat ze echt bestaan. Tegenwoordig worden paragnostische vermogens steeds vaker serieus genomen door wetenschappers en er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de aard ervan. Dit betekent echter niet dat alle wetenschappers het bestaan ervan erkennen, want er zijn ook veel wetenschappers die deze vermogens bestempelen als ongeloofwaardig of zelfs als onzin.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *